top of page
MY BABY / ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
G0144234
MY BABY | ירכא
MY BABY | ירכא
MY BABY / ירכא

MY BABY | ירכא

 גודל הפרוייקט - כ 20,000 מ"ר

קירות

פנלים בחיבור נסתר,

המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

שילוב של פנלים בהתקנה

אופקית ואנכית,

כמו כן שילוב של גוסים שונים של גימורים WAVE + SINUS.

גגות

 

פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני ,

 

דבר המעניק חוזק מירבי, סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים 

    לצורך קבלת חפייה נקייה ומסודרת. 

 

 

Якорь 1
bottom of page