top of page

מפעל נטפים / חצרים

  גודל הפרוייקט - כ 14,000 מ"ר.

קירות

פנלים בחיבור נסתר, המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

פנלים בהתקנה אופקית , פנל בגימור WAVE.

Якорь 1
מפעל נטפים / חצור
מפעל נטפים / חצור
מפעל נטפים / חצור

גגות

פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני , דבר המעניק חוזק מירבי, סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים 

 לצורך קבלת חפייה נקייה ומסודרת. 

 

 

bottom of page