top of page
פנל גג צמס אקוסטי
פנל גג - מילוי פוליאוריטן אקוסטית |פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ

קטלוג מוצרים

פנל גג - מילוי פוליאוריטן אקוסטית

פנל דגם ״סטילגג״ טיפוס SR-5.

שתי שכבות פח - בינהם מודבק צמר סלעים דחוס (110-120 ק״ג/מ3).

פח תחתון - מלבני מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

פח עליון - 5 צלעות, מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

עובי פנל (מ״מ): 50, 60, 75, 80, 100.

פנל גג - מילוי פוליאוריטן אקוסטית |פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ

חפייה בגגות מתמשכים

בפח הטרפזי באזור החפייה האורכי, מודבק בצידו הפנימי סרט דבק מסוג BLUE TAPE,

למניעת הדבקה של צמר סלעים באזור זה במהלך הייצור הרציף.

 

פעולה זו מאפשרת הסרה נקייה של צמר סלעים מהפח הטרפזי,

לקבלת חפיפה צמודה בין הפח החופף ובין הפאנל, תוך שימוש בפאן אלסטיק

למניעת חדירת מי גשם.

חתך ופרט חיבור

חתך הפאנל כדוגמת הפרט בשרטוט מבטיח “נעילה” בצידו הפנימי של הפאנל, לקבלת פני שטח מושלמים בתקרת המבנה.

פנל גג צמס אקוסטי
חפייה בגגות מתמשכים
פנל גג - מילוי פוליאוריטן אקוסטית |פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ
bottom of page