top of page
פנל גג - מילוי צמר סלעים |פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ

קטלוג מוצרים

פנל גג - מילוי צמר סלעים

פנל דגם ״סטילגג״ טיפוס SR-5.

שתי שכבות פח - בינהם מודבק צמר סלעים דחוס (110-120 ק״ג/מ3).

פח תחתון - מלבני מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

פח עליון - 5 צלעות, מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

עובי פנל (מ״מ): 50, 60, 75, 80, 100.

חפייה בגגות מתמשכים

בפח הטרפזי באזור החפייה האורכי, מודבק בצידו הפנימי סרט דבק מסוג BLUE TAPE,

למניעת הדבקה של צמר סלעים באזור זה במהלך הייצור הרציף.

 

פעולה זו מאפשרת הסרה נקייה של צמר סלעים מהפח הטרפזי,

לקבלת חפיפה צמודה בין הפח החופף ובין הפאנל, תוך שימוש בפאן אלסטיק

למניעת חדירת מי גשם.

חתך ופרט חיבור

חתך הפאנל כדוגמת הפרט בשרטוט מבטיח “נעילה” בצידו הפנימי של הפאנל, לקבלת פני שטח מושלמים בתקרת המבנה.

חפייה בגגות מתמשכים
bottom of page