top of page

תקני אש :

תקן אש בהתאם לדרישות תקן ישראלי 931

תקן אש בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי”ג – 1953

פאנל ייעודי למניעת מעבר אש ורעש, שקיבל אישור מכון התקנים 

ייעוד – כיסוי קירות עמידים באש וברעש למבני תעשייה, למבני ציבור, 

לבתי ספר וכיתות לימוד, למחסנים, לחדרי חשמל, לאולמות ספורט ועוד.

הרכב – הליבה עשויה מצמר סלעים .

תקן אש - פנל מבודד במילוי צמר סלעים בעובי 50 מ״מ.

תקן אש - פנל מבודד במילוי צמר סלעים בעובי 80 מ״מ.

תקן אש - פנל מבודד במילוי צמר סלעים בעובי 100 מ״מ.

תקן אש - פנל מבודד במילוי פוליסטרן מוקצף (קלקר).

תקן אש - פנל מבודד במילוי פוליאוריטן מוקצף.

bottom of page