top of page
Steel Rolling

מרכז מסחרי / בת הדר

גודל הפרוייקט - כ 13,000 מ"ר

קירות

פנלים בחיבור נסתר, המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

 התקנה אנכית, פנל בגימור sinus בגוונים משתנים.

Якорь 1
HEMILTON
מפעל נטפים / חצור

גגות

פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני , דבר המעניק חוזק מירבי, סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים .

לצורך קבלת חפייה נקייה ומסודרת. 

 

 

bottom of page