top of page

פרוייקטים סטיל רולינג

קורפוריישן בע"מ

תומכת בפרויקטים בהיקפים
גדולים בזמן קצר, אנו מעניקים 
אספקה ותמיכה לפרויקטים,
החל משלב התכנון ועד 
השלמת הפרויקט בשטח,
ומסייעים בצמצום עלויות

בין לקוחותינו נמנים : 
חברות קבלניות מהשורה הראשונה
בארץ וכן גופים ממשלתיים.
חברת החשמל, רשות הנמלים,
 רכבת ישראל,חברת תנובה,
 עיריות ומועצות מקומיות. 

מרלו״ג אוטו דיל - א.ת מעויין סורק

אולם אירועים לימון - קיבוץ עינת

מרלו״ג רנואר - א.ת מעויין סורק

מרלו״ג טובול - א.ת מודיעין

המילטון - א.ת מודיעין

מרלו״ג צימפיון מוטורס - גבעת ברנר

construction...

מרלו״ג קופת חולים כללית - א.ת שוהם

construction...

מרלו״ג טלצג - א.ת שוהם

מבנה מסחרי - א.ת שוהם

מרלו״ג שסטוביץ - א.ת קיסריה

Якорь 1
Якорь 2
Якорь 3
Якорь 4
Якорь 5
Якорь 6
Якорь 7
Якорь 8
Якорь 9
Якорь 10
Якорь 11
Якорь 12
Якорь 13
Якорь 14

מבנה מסחרי - א.ת חולון

מרלו״ג הריבוע הכחול - קיבוץ אייל

Якорь 15
Якорь 16

מבנה מסחרי - א.ת לב הארץ 

מבנה מסחרי - א.ת ברקן

Якорь 17
bottom of page