top of page

פרוייקטים סטיל רולינג קורפוריישן בע"מ

בין לקוחותינו נמנים :
חברות קבלניות מהשורה הראשונה 
בארץ וכן גופים ממשלתיים.
חברת החשמל, רשות הנמלים,
 רכבת ישראל,חברת תנובה,
 עיריות ומועצות מקומיות.

תומכת בפרויקטים בהיקפים
גדולים בזמן קצר,אנו מעניקים 
אספקה ותמיכה לפרויקטים,
החל משלב התכנון ועד 
השלמת הפרויקט בשטח,
ומסייעים בצמצום עלויות

פרוייקטים

בית פרטי 

מרכז מסחרי - בת הדר

מרכז מסחרי ביג - קסטינה

מפעל נטפים - מושב חצרים

Якорь 1
Якорь 2
Якорь 3
Якорь 4

construction...

Якорь 5
bottom of page