MY BABY - ירכא

פרוייקטים סטיל רולינג קורפוריישן בע"מ

בין לקוחותינו נמנים :
חברות קבלניות מהשורה הראשונה 
בארץ וכן גופים ממשלתיים.
חברת החשמל, רשות הנמלים,
 רכבת ישראל,חברת תנובה,
 עיריות ומועצות מקומיות.

תומכת בפרויקטים בהיקפים
גדולים בזמן קצר,אנו מעניקים 
אספקה ותמיכה לפרויקטים,
החל משלב התכנון ועד 
השלמת הפרויקט בשטח,
ומסייעים בצמצום עלויות

מבנה סטיל רולינג - א.ת שגיא   כפר 2000

מפעל אלקטיסיס - א.ת שגיא 2000 כפר ברוך

 
 
 

construction...

construction...

דבאח - מעלות תרשיחא

מפעל אופטיקה - קיבות שמיר

 
 
 
 

construction...

 
 

ניסטק - מעלות תרשיחא

construction...

 
 

construction...

construction...

 

construction...

 
 

construction...