top of page

אביזרי קצה - פלשונגים

חברת סטיל רולינג הינה בעלת הידע והניסיון בתכנון וכיפוף כל סוגי הפלשונגים לסוגיהם, החברה תשמח להעמיד כשירות את הידע והניסיון הרב שנצבר לחברות הנדסה, אדריכלים וכל גורם אחר, במטרה לייעל, לשפר ולייפה את המבנה.

חברת סטיל רולינג הינה בעלת הידע והניסיון בתכנון וכיפוף כל סוגי הפלשונגים לסוגיהם, החברה תשמח להעמיד כשירות את הידע והניסיון הרב שנצבר לחברות הנדסה, אדריכלים וכל גורם אחר, במטרה לייעל, לשפר ולייפה את המבנה.

להורדה -קטלוג אביזרי קצה ופלשונגים

לחץ לקבלת חתך ופרט חיבור פלשונגים
Q3
L2
D
H1
R4
B2

לחץ לקבלת חתך ופרט חיבור פלשונגים

פרופיל L -

הפרופיל מפח מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה לבחירה 0.4-2 מ״מ.
הפריסה הינה לפי דרישת הלקוח.
תפקיד הפרופיל בדר״כ לבגירת חיבור חיצוני ופנימי בין קירות פנל, בין גג פנל לקיר פנל, ובין חיבור גג וקיר פנל לקיר מבלוק או בטון או כל חומר אחר.

סוגר צד -

סוגר צד מפח מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה לבחירה 0.4-2 מ״מ.
סוגר הצד משמש למניעת חדירת מים ורוח לאורכו של פנל הגג.
תפקידו הנוסף הוא להסתיר את צד הפנל גג לאחר התקנתו מבחינה ויזואלית.

סוגר עליון -

סוגר צד מפח מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה לבחירה 0.4-2 מ״מ.
סוגר הצד משמש למניעת חדירת מים ורוח לאורכו של פנל הגג.
תפקידו הנוסף הוא להסתיר את צד הפנל גג לאחר התקנתו מבחינה ויזואלית.

פרופיל U מגולוון בעובי משתנה  1-2 מ״מ.

פרופיל U -

פרופיל אומגה -

סוגר חזית -

שייבה -

מטרת השייבה :
1. מניעת כיפוף הפח, דבר שעלול ליצור הצטברות של מים 
    בנקודה הקריטת ביותר- חיבור הבורג לגג.
2. תוספת איטום לנקודת החיבור בן הבורג לפח.
מגיע בעובי של 0.5 מ״מ או יותר לפי דרישה מגולוון וצבוע בתנור בגוון לפי בחירה.

מרזב / מזחלה לאיסוף מי גשמים -

מטרת המרזב לאסוף את מי הגשמים בצורה מסודרת והורדתם
בצינור ירידה לתחתית המבנה ו/או לביוב.
היתרון הנוסף הוא הסתרה של חזית הפנל.
מגיע בעובי של 0.5 מ״מ או יותר (עד 2 מ״מ) לפי דרישה מגולוון וצבוע בתנור בגוון לפי בחירה.
bottom of page