top of page

מפעל אלקטיסיס / א.ת שגיא 2000

  גודל הפרוייקט - כ 5,000 מ"ר

מפעל אלקטיסיס / א.ת שגיא 2000
מפעל אלקטיסיס / א.ת שגיא 2000
מפעל אלקטיסיס / א.ת שגיא 2000
Якорь 1

קירות

פנלים בחיבור נסתר, המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

                                 פנלים בהתקנה אופקית ,  כמו כן שילוב של סוגים שונים של גימורים WAVE + SINUS.

גגות

 פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני , דבר המעניק חוזק מירבי,

סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים

 לצורך קבלת חפייה

נקייה ומסודרת.

 

 

bottom of page