top of page
מרל"ג טלצ"ג / א.ת שוהם
מרל"ג טלצ"ג / א.ת שוהם

מרל"ג טלצ"ג / א.ת שוהם

טובל

                    גודל הפרוייקט - כ 12,000 מ"ר.

                    סוגי הפנלים :

                    קירות - פנלים בחיבור נסתר, המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

                                 שילוב של פנלים בהמתקנה אופקית ואנכית, כמו כן שילוב של גוסים שונים של גימורים WAVE + SINUS.

 

                    גגות -    פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני , דבר המעניק חוזק מירבי, סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים 

                                   לצורך קבלת חפייה נקייה ומסודרת. 

bottom of page