top of page
פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ
פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ

פנל דגם ״סטילגג״ טיפוס SR-5.

שתי שכבות פח - בינהם מודבק פוליסטרן (קלקר).

פח תחתון - מלבני מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

פח עליון - 5 צלעות, מגולוון וצבוע בתנור בעובי משתנה.

עובי פנל (מ״מ): 50, 60, 75, 80, 100.

פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר)

קטלוג מוצרים

פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ

חפייה בגגות מתמשכים

בפח הטרפזי באזור החפייה האורכי, מודבק בצידו הפנימי סרט דבק

מסוג BLUE TAPE, למניעת הדבקה של צמר סלעים באזור זה

במהלך הייצור הרציף.

 

פעולה זו מאפשרת הסרה נקייה של צמר סלעים מהפח הטרפזי,

לקבלת חפיפה צמודה בין הפח החופף ובין הפאנל, תוך שימוש בפאן אלסטיק

למניעת חדירת מי גשם.

חתך ופרט חיבור

חתך הפאנל כדוגמת הפרט בשרטוט מבטיח “נעילה” בצידו הפנימי של הפאנל, לקבלת פני שטח מושלמים בתקרת המבנה.

פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ
חפייה בגגות מתמשכים
פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ
פנל גג - מילוי פוליסטרן (קלקר) | פנלים מבודדים | סטיל רולינג בע״מ
bottom of page