top of page
מפעל נטפים / חצור
מפעל נטפים / חצור

מפעל נטפים / חצור

מפעל נטפים / חצור

                    גודל הפרוייקט - כ 14,000 מ"ר.

                    סוגי הפנלים :

                    קירות - פנלים בחיבור נסתר, המעניק למבנה מראה נקי ללא ברגים.

                                 פנלים בהתקנה אופקית , פנל בגימור WAVE.

                   גגות -    פנלים המיועדים לגגות בעלי 5 טרפזים בחלק החיצוני , דבר המעניק חוזק מירבי, סרט בלו טייפ בגגות מתמשכים 

                                 לצורך קבלת חפייה נקייה ומסודרת. 

bottom of page